Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen J-Popkai

På vegne af bestyrelsen indkaldes der til ordinær generalforsamling i foreningen J-Popkai for dennes medlemmer. Generalforsamlingen vil blive afholdt lørdag d. 7/9-2019 kl. 11 på Karen Blixens Vej 8, 2300 København (Søndre Campus).

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning om det forløbne år.
  4. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
  5. Behandling af bestyrelsens forslag.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Budget for det kommende år, herunder kontingent.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af revisor og suppleant.
  10. Evt.

Ønskes et forslag til behandling ved generalforsamlingen skal det være modtaget af bestyrelsen senest lørdag d. 24/8-2019 via: kasserer@j-popcon.dk

Generalforsamlingen er for foreningens medlemmer, og der vil blive opgjort medlemslister d. 5/9-2019. Det betyder, at personer, der melder sig ind i J-Popkai, eller har medlem sig ind, skal havde betalte kontingent, 75 kr., inden d. 5/9-2019 for at kunne deltage til den ordinære generalforsamling og for at have stemmeret til J-Popkais generalforsamling.

Hilsen
J-Popkais bestyrelse


Gældende vedtægter for foreningen.